Kontakti

naziv djelatnosti: Karamarko Consulting za hotelijerstvo i turizam
vlasnik: dr. sc. Nikola Karamarko, dipl. oec. hotel. i turiz.
adresa: Fra Serafina Schona 3, HR-51000 Rijeka
telefon: +385 (0)51 41 20 77
fax: +385 (0)51 41 20 77
mob./gsm: +385 (0)91 1328 436
internet: nikica.karamarko@ri.t-com.hr
www.karamarko-consulting.com
OIB vlasnika: 45223880215
  Republika Hrvatska odobrenje za sporedno zanimanje redni broj: 8354
tekući račun: Nikola Karamarko Rijeka, IBAN: HR6423600003211731492 kod Zagrebačke banke d.d.

Koncept i izrada: Quintus marketing 2010. Karamarko Consulting 2021. Sva prava pridržana.