Kontakti

naziv tvrtke: Karamarko Consulting d.o.o.
kontakt osoba: Nikola Karamarko, direktor društva
adresa: Fra Serafina Schona 3, HR-51000 Rijeka
telefon: +385 (0)51 41 26 98
fax: +385 (0)51 41 20 77
mob./gsm: +385 (0)91 1328 436
internet: nikica.karamarko@ri.t-com.hr
www.karamarko-consulting.com
OIB tvrtke: 55050595643
matični broj tvrtke: 1844504
žiro račun: 2360000-1101788497 kod Zagrebačke banke d.d.
osnivački kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
registrirano kod: Trgovačkog suda u Rijeci Tt-07/ 694-2 MBS:040199053
uprava društva: Nikola Karamarko

Koncept i izrada: Quintus marketing Karamarko Consulting d.o.o. 2009. Sva prava pridržana.